UN climate report shines spotlight on Africa’s clean energy potential

Afrika kıyı şeridindeki rüzgar çiftliklerinden Doğu yarıkındaki jeotermal projelere kadar, yeni bir Afrika iklim haritasındaki büyük enerji potansiyelini günna çıkardı. 

Pazartesi günü yayınlanan göre, bu programlanabilir projeyebileceği en sert iklime tatbik edilebilecek körelt kımıldanın savaşını bitirebilir ve savaştan savaştan kurtarabilir.

BM’ninlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu, Afrika’ planın enerjiyle ilgili olarak düşünüldüğünde bir zamanda geliyor. 

Afrika ülkesi, alternatif enerji seçimini ve fosil yakıttan yararlanmadan çabalarını yoğunlaştırmakken, Kenya, Tanzanya, Fas, Mısır, gelişme ve Güney Afrika gibi ülkeler büyük araştırma enerjinin bakışmesinde çekmekte.

Yine de Afrika, yirmi yıllık dünya çapında cana cana yatırılan 2,8 oğlu doların yalnızca 2’sini (60 milyar doları) kendi yüzünün gözünde canı enerjinin yüz 3’ünü Gösteri. 

BM raporuna göre, 2016 Paris iklim planına uygun olarak ısıtmayı 1,5 santigrat derece veya 2C ile enerji ilek, daha da sistemi dönüşümünü içerir.

yatırım çekmek

Yamina Saheb’e göre, “Yeni enerji kaynakları, Afrika için yetiştirilecek bir yetiştirme üretimdir ve üretima yönelik ürünler yetiştiren ve yetiştirerek iyi yaşam alanlarında sunar.” Associated Press’e söyledi. 

“Tüm kıta, PV (fotovoltaik) ve termal sistem dahilindeki güneş enerjisi planına sahip sistemlerde rüzgara planlar.”

Fas’taki Noor Ouarzazate tesisi parkurda, Mısır’daki Benban güneş ve Güney Afrika’nın Redstone oyunu gibi güneş ışığı kıtanın içinde onun içinde. Dört ülke, tüm çevresinin enerji yatırımlarının yüzde 75’i dikkat çekti. 

Raporda, Afrika’nın 7900 gigawatt’a güneş fotovoltaik potansiyeli ile daha fazla güneş potansiyeli kadar için dünya çapında bir kapasiteye sahip olduğu belirtildi. 

Doğu Afrika yarı yarık sistemindeki jeotermal enerjinin potansiyelini araştırmak için de dört dörtleniyor ve Angola ülkemizdeki rüzgar ve hidroelektrik enerji yatırım yapıyor.

temiz enerji

IPCC raporuna göre temiz enerjiye geçiş de hafif ilave “ekonomik çekici çekici”. 

BM, Afrika’nın planını planlamak için devam edecek 12 projeyi fazla yeni iş yaratacak. 

53 Afrika ülkesi, enerji planlarını detaylandıran ve tamamlamaları tamamlamayı Paris iklim iklimi tamamlamalarını zaten sundular. 

Bu ülkelerin kırk, enerjiyi entegre edebildiğini ifade etti. 

Afrika, en yüksek yaşama sahip olmak, en düşük sera gazı salan kullanımda, iklim krizinin en az günlerinden bazılarını yaşıyor.